Řešení pojistné události

Přehled potřebných dokladů.

Jste pojištěný a událost je registrovaná z vašeho povinného ručení.

 • kopie platného řidičského průkazu (potvrzení o zdravotní způsobilosti, pokud je zákonem vyžadována)
 • sepsaný záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky

Jste poškozený a událost je registrována z povinného ručení.

 • aktuální kopie technického průkazu (velký technický průkaz)
 • sepsaný záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě vystavené policií
 • devinkulace (souhlas leasingové společnosti s vyplacení plnění - pokud je vaše vozidlo na leasing, nebo úvěr)
 • číslo účtu kam má být případné plnění zasláno

Zastupujete třetí osobu při jednání s pojišťovnou.

 • plná moc pro jednání s pojišťovnou (nemusí být ověřený podpis) plná moc musí obsahovat rozsah pověření

U parciální (částečné) škody:

Se hradí přiměřený náklad na opravu poškozené věci. Celkový náklad nesmí přesáhnout hodnotu věci před poškození, v případě smluvního pojištění nesmí náklad na opravu přesáhnou smluvně dohodnutou hranici např. 80% hodnoty věci před poškozením

Výše vzniklé škody se stanoví:

 • rozpočtem nákladů na opravu, rozpočet vypracuje likvidátor na základě prohlídky poškozené věci
 • podle doložené faktury za opravu

U totální (úplné) škody:

Se hradí hodnota věci před poškozením od které se odečítá hodnota po poškození (cena zbytková)

Jak začít? Vyzkoušejte nás!

 • Jsme přesvědčení o našich kvalitách a proto vám pro ověření potenciálu spolupráce s naší firmou nabízíme zdarma součinnost při řešení problémových škod ( počet dle dohody ), kde vás pojišťovna krátila, kde dle vašeho názoru neproběhla likvidace tak jak měla, či mimo vaše očekávání
 • Provedeme revizi těchto škod a v případě zjištění pochybení postupu pojišťovny, existence možného dalšího nároku na odškodnění apod. vejdeme do komunikace s pojistitelem a zajistíme správnou likvidaci.
 • Na základě výsledku se rozhodnete zda vám spolupráce s námi dává smysl a dohodneme se na případné formě spolupráce
Podklady k takové škodě nám můžete zaslat prostřednictvím:
Formulář pro škodu