Řešení pojistné události

Přehled potřebných dokladů.

Jste pojištěný a událost je registrovaná z vašeho povinného ručení.

  • kopie platného řidičského průkazu (potvrzení o zdravotní způsobilosti, pokud je zákonem vyžadována)
  • sepsaný záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky

Jste poškozený a událost je registrována z povinného ručení.

  • aktuální kopie technického průkazu (velký technický průkaz)
  • sepsaný záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky
  • potvrzení o účasti na dopravní nehodě vystavené policií
  • devinkulace (souhlas leasingové společnosti s vyplacení plnění - pokud je vaše vozidlo na leasing, nebo úvěr)
  • číslo účtu kam má být případné plnění zasláno

Zastupujete třetí osobu při jednání s pojišťovnou.

  • plná moc pro jednání s pojišťovnou (nemusí být ověřený podpis) plná moc musí obsahovat rozsah pověření

U parciální (částečné) škody:

Se hradí přiměřený náklad na opravu poškozené věci. Celkový náklad nesmí přesáhnout hodnotu věci před poškození, v případě smluvního pojištění nesmí náklad na opravu přesáhnou smluvně dohodnutou hranici např. 80% hodnoty věci před poškozením

Výše vzniklé škody se stanoví:

  • rozpočtem nákladů na opravu, rozpočet vypracuje likvidátor na základě prohlídky poškozené věci
  • podle doložené faktury za opravu

U totální (úplné) škody:

Se hradí hodnota věci před poškozením od které se odečítá hodnota po poškození (cena zbytková)